ini KATAKATA CERITA

cerita pensil dan pulpenku

Seingatku, mengenal alat tulis ini sebelum aku sekolah. Aku sering melihatnya di meja kamar ibuku, yang seorang guru. Juga sering melihatnya sewaktu ikut kumpulan ibu-ibu RT/RW. Maklum, waktu balita sampai kira-kira kelas empat SD, aku sering klayu, ikut ibu kumpulan atau semacam 'arisan'. Aku tidak ingat kapan pertama kali belajar menulis dengan pulpen, yang kuingat… Continue reading cerita pensil dan pulpenku